Abhorrance — The Coathanger Method songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Coathanger Method" van Abhorrance.

Songteksten

A bright moon shimmering brilliance
Inspiring lunacy
Casting a shadowy eclipse
Staring at the beauty that burns out these lusting eyes
I’d rather still be blindly curious
Than in this state of disillusion
Inducted with a feast
Then perpetually starved and teased
Warm smiles returned with dull daggers
Impaled by the silence of a failed situation
I am alive but barely breathing
Awaiting this life to begin
Repeatedly killing me before this life can be endeavored
Nine lives abort me but I can’t inveigle one
This silence kills me sweetly and softly
The valuable ones are always the underdogs
Award the prize to the shallow ones; the mundane, the heartless
A swim in pressurized chemicals unreleased from indicted isolation
Sensory pleasure replaced by neurological distraught
Virulence of cryptographic perfection; immiscible disconnection
Save self by creating an inhibition of transference
Sandbox murderer
Create a super-villain
From the underdog

Songtekstvertaling

Een heldere maan die schittert.
Inspirerende waanzin
Casting a shadowy eclipse
Starend naar de schoonheid die deze lustende ogen verbrandt
Ik ben nog steeds nieuwsgierig.
Dan in deze staat van desillusie
Met een feestmaal
Dan voortdurend uitgehongerd en geplaagd
Warme glimlach keerde terug met saaie dolken.
Gespietst door de stilte van een mislukte situatie
Ik leef maar adem nauwelijks.
Wachtend op het begin van dit leven
Mij herhaaldelijk doden voordat dit leven kan worden nagestreefd
Negen levens aborteren me maar ik kan er geen inveigen
Deze stilte doodt me lief en zacht
De waardevolle zijn altijd de underdogs.
Prijs de prijs aan de ondiepe; de alledaagse, de harteloze
Een duik in onder druk staande chemicaliën die niet zijn opgelost door de isolatie.
Zintuiglijk genot vervangen door neurologische verwarring
Virulentie van cryptografische perfectie; immiscible loskoppeling
Zelf opslaan door het creëren van een remming van overdracht
Sandbox Moordenaar
Maak een superschurk
Van de underdog