A Love Ends Suicide — Skate Junction songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Skate Junction" van A Love Ends Suicide.

Songteksten

Were not blood at heart
Were simply victims of unbarring growth
Why souls die we’ll never know
Time sets to memorize this moment that turns to ink
Let’s face the truth lets not pretend
Were dying off were spread apart were telling lies
Were breaking hearts
What happened to skate junction
Why do times fly by
Empty thoughts fill our hearts
Shadows of the night show me a sign
The ghost of you will never know
Heroes of the last disaster
Conquer the world to live again
My heart fails with every moment we once shared
My heart fails to store the moments with you
What happened to skate junction
Why do times fly by, reach out to me
Allow yourself to catch your breath
Hold close to things that matter
That’s when goodbyes turn to hellos
So cut my hand and bleed to death
So I can cover the surface
And leave you something unforgettable
Leave today with something to set us free
And I can bleed today because some things aren? t forgettable
Rise
The moments arise, remember the simple things
Together we die; I’ll find a way out
Remember the simple things
So sick and tired of feeling this way
And moving on
Now I will always keep on moving

Songtekstvertaling

Waren geen bloed uit het hart
Waren gewoon het slachtoffer van ongebreidelde groei
Waarom zielen sterven zullen we nooit weten
Tijd gaat in om dit moment te onthouden dat verandert in inkt.
Laten we de waarheid onder ogen zien laten we niet doen alsof
Ze waren aan het sterven. ze vertelden leugens.
Harten breken
Wat is er gebeurd met skate junction
Waarom vliegen tijden voorbij
Lege gedachten vullen ons hart
Schaduwen van de nacht laat me een teken zien
De geest van jou zal het nooit weten.
Helden van de laatste ramp
De wereld veroveren om weer te leven
Mijn hart faalt met elk moment dat we ooit deelden
Mijn hart slaat de momenten niet met jou op.
Wat is er gebeurd met skate junction
Waarom vliegen tijden voorbij, reiken naar mij
Sta jezelf toe op adem te komen.
Blijf dicht bij dingen die ertoe doen.
Dat is wanneer afscheid nemen tot Hallo.
Dus snijd in mijn hand en bloed dood
Zodat ik het oppervlak kan bedekken
En je iets onvergetelijk nalaten.
Vertrek vandaag met iets om ons te bevrijden.
En ik kan vandaag bloeden omdat sommige dingen dat zijn? t om te vergeten
Stijging
De momenten komen op, onthoud de simpele dingen
Samen sterven we, Ik vind wel een uitweg.
Denk aan de simpele dingen.
Zo ziek en moe van het gevoel op deze manier
En verder gaan
Nu zal ik altijd in beweging blijven.