A Love Ends Suicide — Dying to Be Beautiful songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dying to Be Beautiful" van A Love Ends Suicide.

Songteksten

Willing to sacrifice a love once given but not shared living in remorse
On better days she threw stones
Emotions hardly breathe
These love birds don’t share the sky
Two eyes were not enough
But just enough to say you’re not alone
It’s where true beauty lies
There was no sympathy for you just a heart ache
I won’t forget this day because you ended life
You’re broke and confused and you’re not keeping track of the dead
And you take me away
Breakdown tonight there’ll be no comfort for you
On better days she threw stones
Emotions hardly breathe
These love birds don’t share the sky
Make a wish that brings me down
Down to the ground, that brings me life
My heart without my gun, this is frustration
Your dead and I know you’ll break through
On better days she threw stones
Until emotions hardly break
With broken wings
These love birds no longer share the sky

Songtekstvertaling

Bereid om een liefde op te offeren die eenmaal gegeven is, maar niet gedeeld leven in wroeging
Op betere dagen gooide ze stenen.
Emoties ademen nauwelijks.
Deze tortelduifjes delen de lucht niet.
Twee ogen waren niet genoeg.
Maar net genoeg om te zeggen dat je niet alleen bent.
Het is waar ware schoonheid ligt
Er was geen sympathie voor jou alleen maar een hartpijn
Ik zal deze dag niet vergeten omdat jij het leven beëindigde.
Je bent blut en verward en je houdt de doden niet in de gaten.
En je neemt me mee
Instorting vanavond zal er geen troost voor je zijn.
Op betere dagen gooide ze stenen.
Emoties ademen nauwelijks.
Deze tortelduifjes delen de lucht niet.
Doe een wens die me naar beneden brengt
Tot op de grond, dat brengt me leven
Mijn hart zonder mijn pistool, dit is frustratie.
Jouw dood en ik weet dat je er doorheen zal breken
Op betere dagen gooide ze stenen.
Totdat emoties nauwelijks breken
Met gebroken vleugels
Deze tortelduifjes delen de hemel niet meer.