50 Cent — Winners Circle songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Winners Circle" van 50 Cent.

Songteksten

Are you ready to win?
Come join the winners circle
Put up your hands for me, baby
And do it like we’re supposed to Cause we’re gonna win
Consider this the theme song for victory
The shit you say to yourself when you make history
I’m trying to make it feel like the first time
Like a junkie I’m sort of chasing my first high
I’m focused, I’m disciplined, I’m ready
Mentally on point, sharp as a machete
Hard work, I work hard, I get the job done
It’s only one number 1, nigga, I’m number 1
I’m confident, you can call it vain or conceited
Cars, clothes, I need it Condos, condoms and bad bitches to be with
Run with a winner, baby
Be unconventional, freak me off friends maybe
You can be my girl, be my fair weather friend
Or you could be my, yeah yeah, be my friend to the end
I got that disease ambition, success is the cure
They wanna win, I gotta win, I sell the shit pure
I got dopeboy bonds, Einstein brains
The heart of a nigga homicidal on the chain gang
I want yachts and drops, I got spots to watch
I wanna see what life is like from the mountain top
Who says sky’s the limit? I’m limitless, I just took the pill
Why you think a nigga slow flow so ill?
Be careful, the shit I got is highly contagious
We hustle 'til it had us all locked up in cages
Time gon' fly when a nigga been busy for ages
War stories and wounds, back and forth, a nigga been trading
For the root of all evil, Lord said it’s for Satan
We from the bottom, desperation cause moves that we making
I guess it’s all risk versus rewards
And a nigga risk it all for the broads
What’s up?

Songtekstvertaling

Ben je klaar om te winnen?
Kom bij de winnaars cirkel
Handen omhoog.
En doe het zoals het hoort, want we gaan winnen.
Beschouw dit als het thema lied voor de overwinning
Wat je tegen jezelf zegt als je geschiedenis schrijft.
Ik probeer het te laten voelen als de eerste keer.
Als een junkie zit ik achter mijn eerste high aan.
Ik ben gefocust, gedisciplineerd, ik ben er klaar voor.
Mentaal scherp als een machete
Hard werken, hard werken, de klus klaren.
Het is maar één nummer één, nigga, ik ben Nummer één.
Ik ben ervan overtuigd dat je het ijdel of verwaand kunt noemen.
Auto' s, kleren, Ik heb appartementen nodig, condooms en slechte teven om bij te zijn.
Run with a winner, baby
Wees onconventioneel, maak me bang vrienden misschien
Je kunt mijn meisje zijn, mijn mooie weervriend
Of je zou mijn, ja ja, mijn vriend kunnen zijn tot het einde
Ik heb die ziekte ambitie, succes is de remedie
Zij willen winnen, Ik moet winnen, Ik verkoop het spul puur.
Ik heb dopeboy bindingen, Einstein hersenen.
Het hart van een neger moordlustig aan de ketting bende
Ik wil jachten en druppels, Ik heb vlekken om naar te kijken
Ik wil zien hoe het leven is vanaf de bergtop
Wie zegt dat sky the limit is? Ik ben grenzeloos, ik heb net de pil genomen.
Waarom denk je dat een neger zo ziek is?
Wees voorzichtig, de shit die ik heb is zeer besmettelijk.
We rennen tot het ons allemaal in kooien had opgesloten.
De tijd vliegt als een neger al tijden bezig is.
Oorlogsverhalen en wonden, heen en weer.
Voor de wortel van al het kwaad, zei De Heer dat het voor Satan is.
Wij van onderen, wanhoop veroorzaken bewegingen die we maken
Ik denk dat het allemaal risico versus beloning is.
En een neger riskeert alles voor de meiden.
Wat is er?