50 Cent — U Not Like Me songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "U Not Like Me" van 50 Cent.

Songteksten

They don’t wanna do it, 3 to 9 like me And they ain’t strong enough to take 9 like me Aiyoo, you think about shittin' on 50… save it My songs belong in the Bible with King David
I teach niggaz sign language, that ain’t def son
Ask around, I ain’t the one you wanna stun on, pa Pull through, I’ll throw a fuckin cocktail at ya' car
From the last shootout, I got a demple on my face
It’s nothin', I could go after Mase’s fanbase
Shell hit my jaw, I ain’t wait for doctor to get it out
Hit my wisdom tooth *huck-too* spit it out
I don’t smile a lot, cause ain’t nothin' pretty
Got a purple heart for war, and I ain’t never left the City
Hos be like «Fitty, you so witty»
On the dick like they heard I ghostwrite for P. Diddy
You got fat while we starve, it’s my turn
I done felt how the shells burn, I still won’t learn
Won’t learn
If you get shot and run to the cop — You not like me You ain’t got no work on the block — You not like me It’s hot, you ain’t got no drop — You not like me Like me duke, you not like me Moma said.
Everything that happened to us, was part of God’s plan
So at night when I talk him, I got my gun in my hand
Don’t think I’m crazy, cause I don’t fear man
Cause I feel when I kill a man, God won’t understand
I got a head full of evil thoughts, am I Satan
I been coulda killed these niggaz, I’m still waitin
In the telly with to whores, a Benz with to doors
32 carrots in the traws, no flaws
You see me in the hood, I got atleast two guns
I carry the glock, Tony carry my M-1s
Hold me down nigga, OGs tryin' to rock me
D’s waitin for my response to lock me This is my hustle, nigga don’t knock me You need some shit with banana clips to try and stop me
I’M THE ONE
If you get shot and run to the cop — You not like me You ain’t got no work on the block — You not like me It’s hot, you ain’t got no drop — You not like me Like me duke, you not like me See, I done been to the Pearly Gates, they sent me back
The good die young, I ain’t eligable for that
I shot niggaz, I been shot, sold crack in the street
My attitude is gangsta, so I stand some beef
You wanna get acquainted with me, you wanna know me From 3 point range, with a glock, I shoot better then Kobe
See a nigga standin' next to me, he probably my Co-D
See a bitch gettin in my whip, she probably gon' blow me See the flow is like a 38, it’s special yoooooo
A country boy tell ya, I’m fittin' to blowwwww
I’m more like a pimp, then a trick, you knowwww
See, I’m in this for the paper, I don’t love the hooos
Niggaz broke in the hood, worried about mines
Grown ass men, wearin starter piece shines
You know them little pieces, with the little stones
Got little clientele fiends call your cell phones
When the gossip starts, I’m always the topic
You too old for that shit dog, why don’t you stop it Shorty, I been watchin you watchin me Now tell me what you like more, my watch or me Haha
If you get shot and run to the cop — You not like me You ain’t got no work on the block — You not like me It’s hot, you ain’t got no drop — You not like me Like me duke, you not like me

Songtekstvertaling

Ze willen het niet doen, 3 tot 9 zoals ik en ze zijn niet sterk genoeg om 9 te nemen zoals ik Aloo, je denkt aan schijten op 50 ... bespaar het mijn liedjes horen in de Bijbel met Koning David
Ik geef neggaz gebarentaal, dat is geen def son.
Vraag rond, Ik ben niet degene die je wilt verdoven, pa haal door, Ik gooi een cocktail naar je auto
Van de laatste schietpartij, kreeg ik een demple op mijn gezicht.
Het is niets, Ik kan achter Mase ' s fanbase aan.
Ik wacht niet tot de dokter het eruit haalt.
Hit my wisdom tooth huck too spuug het uit
Ik lach niet veel, want er is niets moois
Ik heb een purple heart voor oorlog, en ik heb de stad nooit verlaten.
Dan zeggen ze: 'Fitty, jij bent zo geestig. »
Op de lul zoals ze hoorden ik ghostwriter voor P. Diddy
Jij bent dik geworden terwijl wij verhongeren, het is mijn beurt.
Ik heb gevoeld hoe de granaten branden, Ik zal het nog steeds niet leren.
Zal niet leren
Als je neergeschoten wordt en naar de agent Rent — je vindt me niet leuk je hebt geen werk in de buurt — Je vindt me niet leuk het is warm, je hebt geen drop — je vindt me niet leuk zoals ik duke, je vindt me niet zoals Moma zei.
Alles wat ons overkwam, was onderdeel van Gods plan.
Dus ' s nachts als ik met hem praat, heb ik mijn pistool in mijn hand.
Denk niet dat ik gek ben, want ik ben niet bang.
Want als ik een man dood, zal God het niet begrijpen.
Ik heb een hoofd vol kwade gedachten, ben ik Satan
Ik had die negers kunnen doden, Ik wacht nog steeds.
Op TV met hoeren, een Benz Met to doors.
32 wortelen in de traws, geen gebreken
Als je me in de buurt ziet, heb ik tenminste twee wapens.
Ik draag de glock, Tony draagt Mijn M-1 ' s.
Hou me vast nigga, OGs probeert me te wiegen
D wacht op m 'n antwoord om me op te sluiten. Dit is m' n werk.
IK BEN HET.
Als je neergeschoten wordt en naar de agent Rent — je vindt me niet leuk je hebt geen werk in de buurt — Je vindt me niet leuk het is heet, je hebt geen drop — je vindt me niet leuk zoals ik duke, je vindt me niet leuk zie, ik ben naar de hemelpoort geweest, ze stuurden me terug
De goeden sterven jong, daar ben ik niet geschikt voor.
Ik schoot niggaz neer, ik werd neergeschoten, verkocht crack op straat.
Mijn houding is gangsta, dus ik heb ruzie.
Als je me wilt leren kennen, wil je me kennen van drie punten afstand, met een glock, schiet ik beter dan Kobe.
Als je een nikker naast me ziet staan, is hij waarschijnlijk mijn Co-D.
Als je een teef in mijn zweep ziet, zal ze me waarschijnlijk pijpen zie de stroom is als een 38, het is een speciale yoooooo
Een boerenjongen zegt Je, ik ben fit om te blowwwwww
Ik ben meer een pooier, dan een truc.
Ik doe dit voor de krant, Ik hou niet van de hooos.
Niggaz brak in de buurt, maakte zich zorgen over mijnen.
Volwassen konten mannen, slijtage starter stuk schijnt
Je kent die kleine stukjes, met de kleine stenen
Heb kleine clientèle vrienden bel je Mobieltjes
Als de roddels beginnen, ben ik altijd het onderwerp.
Je bent te oud voor die schijthond. hou op, kleintje. ik heb je in de gaten.
Als je neergeschoten wordt en naar de agent rent — Je mag me niet je hebt geen werk in de buurt — Je mag me niet het is heet, je hebt geen drugs-Je mag me niet zoals ik duke, je mag me niet