50 Cent — Like My Style songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Like My Style" van 50 Cent.

Songteksten

I know you like my style
(Uh huh) You like how I break it down
Wanna get rich I’ll show you how
Wanna get rich I’ll show you how
On ya mark, get set, let’s go, switch the flow
Teach ya how to turn yayo in to doe
The original don dada nobody bomb harda
Ya heard what I said boy, I’m hot, I’m hot
The hoodrats they say «He so crazy»
The snitches they say «He tried to spray me»
That’s what you get for tryin to play me The Aftermath and my wrath is so SHADY
No matter how you try you can’t stop it I catch ya stuntin in the Bentley Coup cockpit
If you a pimp why ya hoes stay outta pocket
Front and find out how my P-40 glock hit
«50 you need some help"chill yo, yo I got this
Where I’m from the D’s tryin to knock us They swear to God that it’s me sellin the choppas
Man I ain’t give them lil niggas no product
(Uh huh) I know you like my style
(Uh huh) But how much do you like my style
(Uh huh) You like how I break it down
(Uh huh) Wanna get rich I’ll show you how
(Uh huh) I know you like my style
(Uh huh) But how much do you like my style
(Uh huh) You like how I break it down
(Uh huh) Wanna get rich I’ll show you how
The birds they say I got a way with words
I be like «baby girl I like them curves»
If ya not busy tonight then we can swerve
I’ma bachelor baby, fuck what you heard
From the tellie in ten minutes I’ll make you a believer
Tongue touch ya’ll have ya shakin like you havin a seizure
I make hits about what I do in my leisure
G unit gang, can’t another clique out to see us Niggas lip sync the lyrics cuz they wanna be us Groupie hoes from the hood they be tryin ta G us
Try ta holla at the kid, e’ery time they see us Girlfriend quit pretending I’m the nigga ya love
And I ain’t got to say nuttin you know that I’m thugin
Wit my hands on dat ass and ya say that I’m buggin
We family baby, kissin cousins
Now look what the riff raff done drug in For the cheese my degrees is hotter then ya oven
I’ma New Yorker but I sound southern
And we sip DP till the Don stop bubblin
After we play, ok, got to ya husband
Em said you gone like my style
Dre said you gone like my style
I said you gone like my style (Uh huh)
You gone like how I break it down
You’re not really, really ready (ready)
The drama will have ya ass in trauma BOY!
You’re not really, really ready (ready)
My knife flip open and then I gets to pokin
You’re not really, really ready (ready)
Them shells start poppin and bodies get to droppin
You’re not really, really ready (ready)
You think ya ready, ya not (ya not)
Really really ready (ready)

Songtekstvertaling

Ik weet dat je van mijn stijl houdt.
Je vindt het leuk hoe ik het breek.
Ik zal je laten zien hoe
Ik zal je laten zien hoe
Op ya mark, klaar, laten we gaan, schakel de stroom
Leer je hoe je yayo uitlevert aan doe
The original don dada nobody bomb harda
Je hoorde wat ik zei Jongen, ik ben heet, ik ben heet
De hoodrats zeggen: "Hij is zo gek»
De verklikkers zeggen:»
Dat krijg je als je me de nasleep probeert te spelen en mijn toorn is zo duister
Het maakt niet uit hoe je het probeert je kunt het niet stoppen Ik vang je stuntin in de Bentley Coup cockpit
Als je een pooier bent, waarom blijven jullie dan uit de zak?
Voorin en zoek uit hoe mijn P-40 glock raakte
"50 you need some help" chill yo, yo ik heb dit
Waar ik vandaan kom proberen ze ons te slaan ze zweren bij God dat ik het ben die de Choppa ' s verkoopt
Ik heb ze geen product gegeven.
Ik weet dat je van mijn stijl houdt.
Maar hoeveel hou je van mijn stijl?
Je vindt het leuk hoe ik het breek.
Ik zal je laten zien hoe
Ik weet dat je van mijn stijl houdt.
Maar hoeveel hou je van mijn stijl?
Je vindt het leuk hoe ik het breek.
Ik zal je laten zien hoe
De vogels zeggen dat ik een manier heb met woorden.
Ik ben als "baby girl I like the curves»
Als je het vanavond niet druk hebt, kunnen we uitwijken.
I ' m a bachelor baby, fuck what you heard
Van de tellie over tien minuten zal ik je een gelovige maken.
Tong touch ya ' ll laat je trillen alsof je een aanval hebt
Ik maak hits over wat ik doe in mijn vrije tijd
G unit gang, kan niet een andere kliek ons zien nikkers lippen sync de teksten want ze willen ons Groupie hoes uit de buurt ze proberen ons te bereiken
Probeer het eens met die jongen. het wordt tijd dat ze ons zien. vriendin stop met doen alsof ik de nigga ben waar je van houdt.
En ik hoef niet te zeggen nuttin je weet dat ik thugin ben
Wit my hands on that ass and ya say that I ' m buggin
Wij familie baby, kissin neven
Kijk eens wat de riff raff gedaan heeft voor de kaas mijn graden zijn heter dan ya oven
Ik ben een New Yorker maar ik klink zuidelijk
En we nippen DP tot de Don Stop bubblin
Nadat we hebben gespeeld, oké, heb ik je man te pakken.
Em zei dat je weg was als mijn stijl.
Dre zei dat je weg was als mijn stijl.
Ik zei dat je weg was als mijn stijl.)
Je gaat zoals ik het breek.
Je bent er nog niet echt klaar voor.)
Het drama zal je kont in trauma BOY!
Je bent er nog niet echt klaar voor.)
Mijn mes gaat open en dan kom ik bij pokin.
Je bent er nog niet echt klaar voor.)
Die granaten beginnen te poppen en lichamen kunnen droppen.
Je bent er nog niet echt klaar voor.)
Denk je dat je er klaar voor bent?)
Echt klaar (klaar)