50 Cent — Death To My Enemies songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Death To My Enemies" van 50 Cent.

Songteksten

Dre, niggas think we’re bullshittin'!
Yeah!
Yeeaaaah!
Nigga try me son, he best have the heat on him!
Want my eyes closed, get to moppin' the street with him!
Well I put your body in a baaaaag!
Front on me, I’m on ya aaaaass!
I bring money to my niggas, that bring death to my enemies!
I bring money to my niggas, that bring death to my enemies!
Nigga front on me, the goons and goblins come out
Wishmaster hundred shot drums’ll run out!
They dumb out, you heard of me They call me big homie!
Me I make the register ring! — I'm the cash can!
They make the hammers ring! — They on ya ass now!
Hair trigger, stare nigga, yeah niggas’ll flip!
Six?, let it off at your will
Here I is, where the money is, I still get biz!
D’s know about the beef! — You gon' still get did!
It be your tombstone and your fuckin' grave they dig!
Have that ass in the precinct tryna talk to the pigs
I’m like Damien nigga! — When I start gettin' loose on ya!
Closest thing to Lucifer, you think you got a noose on ya!
I make it hard to breathe!
I come with your hustle, air it out! — Make it hard to eat!
Have you lookin' both ways
Like you crossin' the street!
Yeah! — Niggas send me the wrong message, we gon' fucking kill the messenger
Your whole clique! — Hollowtips'll tear up the best of ya!
This ain’t the «Carter"nigga, THIS IS SPARTA!
IT’S HARDER! I DIE AND BE A MARTYR, RESPECT ME LIKE YOUR FATHER!
Let off a clip or let a case off
I have your pussy ass runnin' like a race horse!
Follow orders now! — Yay' shoot his «Face Off»
You can have one, blast one, it’s mad fun!
See how when you listen to me all of the cash gone
I was born with the Tec! — It's a birth defect!
I was concieved in the bins, ended up in a Benz
This is what happens when have nots turn into sasquatch!
Let the gat pop, boogie down on the back blocks
It’s horrific! — Nah it’s terrific!
I got it if you sniff it, go head nigga twist it Get lifted!
Goddamn I’m gifted!
Yeah! — I tell 'em ride on 'em! — Then they ride on 'em!
Get the line on 'em and squeeze the .9 on 'em!
Head shot, .40-Glock blow his mind on him
They say ain’t not a jooks, leave the shines on 'em;
Now you can watch me! — Nigga like the police watch me!
I move proper! — Go ahead catch a shell tryna stop me!
That 4−30 Spider, carbon fibre
And my dog is like al qaeda natural fighter!
Rapid fire, you’re sweet like apple cider,
The Mack’ll fire, mask like Michael Myers!
It’s off the wire! — When I get on my bullshit
No smiles, no laughs, you gets no pass!
You can explain to my niggas while they whoop yo' ass
My hands itch when the money comes, it’s hard to explain it!
Last time I itched like this, a truckload came in Get money, get bread, that’s what I do kid!

Songtekstvertaling

Dre, nigga's denken dat we ze voor de gek houden!
Ja!
Yeeaaaaah!
Als je het mij vraagt, kan hij het beste de schuld op zich nemen.
Wil je mijn ogen dicht, ga met hem de straat op!
Ik heb je lichaam in een aaaaag gestopt.
Kom op, Ik volg je.
Ik breng geld naar mijn negers, die de dood brengen naar mijn vijanden!
Ik breng geld naar mijn negers, die de dood brengen naar mijn vijanden!
Nigga front on me, the goons and goblins come out
Wishmaster 100 drums zullen opraken!
Als ze dom zijn, noemen ze me big homie.
Ik maak de kassa. - Ik ben het geldblik!
Ze laten de hamers rinkelen! - Ze zitten achter je aan.
Hair trigger, staar nigga, Ja nigga ' s zullen flippen!
Zes? laat het gaan als je wilt .
Hier ben ik, waar het geld is, Ik krijg nog steeds handel!
D weet van het rundvlees! - Je wordt nog steeds gepakt!
Het is jouw grafsteen en je graf dat ze graven.
Laat die kont in het bureau tryna met de varkens praten.
Ik ben net Damien nigga! - Als ik los ga lopen.
Het dichtst bij Lucifer, denk je dat je een strop op je hebt!
Ik maak het moeilijk om te ademen!
Ik kom met je hustle, lucht het uit! - Maak het moeilijk om te eten!
Kijk je naar beide kanten?
Alsof je de straat oversteekt.
Ja! Als ze me de verkeerde boodschap sturen, vermoorden we de boodschapper.
Je hele kliek! - Hollowtips zal de besten van je verscheuren!
Dit is niet de"Carter" nigga, dit is SPARTA!
HET IS MOEILIJKER! IK STERF EN WORD EEN MARTELAAR, RESPECTEER ME ZOALS JE VADER!
Laat een clip los of laat een koffer los.
Ik laat je rennen als een racepaard.
Volg nu orders op! Schiet z' n gezicht eraf.»
Je mag er een hebben, blast one, Het is dolle pret!
Kijk hoe als je naar me luistert al het geld weg is.
Ik ben geboren met de Tec! - Het is een geboorteafwijking!
Ik zat in de vuilnisbakken en belandde in een Benz.
Dit is wat er gebeurt als je niet in sasquatch verandert!
Let the gat pop, boogie down on the back blocks
Het is afschuwelijk! - Nee, Het is geweldig.
Als je eraan snuift, draai je eraan.
Verdomme, ik ben begaafd.
Ja! - Ik zeg dat ze erop moeten rijden. - Dan rijden ze erop.
Zet de lijn erop en knijp erin .Negen op ' em!
Hoofdschot .40-Glock verbaas hem.
Ze zeggen dat het geen gekken zijn.;
Nu kun je naar me kijken! - De politie houdt me in de gaten.
Ik beweeg netjes! - Ga je gang vang een schelp probeer me niet tegen te houden!
Die 4-30 Spin, koolstofvezel
En mijn hond is als Al qaeda natuurlijke vechter!
Rapid fire, you ' re sweet like apple cider,
De Mack zal vuren, net als Michael Myers!
Het is van de draad af! - Als ik aan mijn onzin begin —
Niet lachen, niet lachen, je krijgt geen pasje!
Je kunt het aan mijn nigga' s uitleggen terwijl ze je verrot slaan.
Mijn handen jeuken als het geld komt, het is moeilijk uit te leggen!
De laatste keer dat ik zo jeukte, kwam er een vrachtwagen vol geld binnen, kreeg brood, dat is wat ik doe jongen!