4th Pyramid — Fantazmic songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fantazmic" van 4th Pyramid.

Songteksten

It’s fantazmic with our pants sagging
Till the casket live with the plants magic
Get your stagger stuck in this damn ballad
Yo this pattern’s bugged on some old jazz hit
Orgasmic on a more rap tip
When I spit that means raw dog no prophylactics
Wrap dicks, spit flows of acid
Stack chips play Madden laughing with Ak bitch!
Bitch better have my money when I rap fly
At your venue then the party can continue
The way my music blend through recalls tempt you
Stealth tactics precise without practice
Call me Akrobatik cause my lyrical backflips
Be stunning white boys and lubricating the black chicks
Peace to Mr. Lif we be dropping the fat shit
Niggas blast this 4th P we FANTAZMIC!
Yo who it is when we spit (WHAT)
What we live in your cribs (WHAT)
With a gift that enrich (WHAT)
What you feel for this hit (WHAT)
Summertime type script
Above the mind of the stiff
Fantazmic bliss.
Come to find it exists (BUT)
Yo who it is when we spit (WHAT)
What we live in your cribs (WHAT)
With a gift that enrich (WHAT)
What you feel for this hit (WHAT)
Summertime type script
Above the mind of the stiff
Fantazmic bliss.
Come to find it exists (BUT)
Top shelf that’s where you placing my vinyl
Happy on the street date like you was acing a final
Cooling in your dorm room when the song hits
Puffing on strong shit pressing rewind between bong hits
Honeydip shake it till your thong twists
With the psychedelic relic you could sing along with
Ask me what I did when I visited the Bronx kid
Hooked up with P on a track and straight stomped it
Lost in mantras constant contras mommas goners
Gone in orbits calling often shit
The force of conscious nonesense common’s clash with karma
Coughing kids who cough from awesome spliffs
Lost in stardom harvest martyrs artists
Starving narcissists hawk them gifts
Pompous rhythms and guarded gauntlets guns and Gods
The given dearly departed artist living in this
Yo who it is when we spit (WHAT)
What we live in your cribs (WHAT)
With a gift that enrich (WHAT)
What you feel for this hit (WHAT)
Summertime type script
Above the mind of the stiff
Fantazmic bliss.
Come to find it exists (BUT)
Variety’s the spice of life they say
That’s why I say fuck sobriety 'least twice a day
Spiked punch, straight off the cactus
In Nike dunks inhaling some Backwoods
Think about flowers blossoming
In the bosom of the beast
Without Solomon (Samson strength)
Whenever they come hollering
Following Rayz in a blaze shea stay buttery
In a maze of bullet strays haze and Hummer jeeps
Players and summer freaks
Beats so lovely streets so guttery
Is it the clubs that we tear up? or the other emcees
Whose music I can only listen to with earplugs
I’m like that «Yea what» type of fellow that rock an all year cut if my beard’s
plush
With a propellerhead hat the new black’s burgundy Fantazmic bastard bliss rich
internally
Who it is when we spit (WHAT)
What we live in your cribs (WHAT)
With a gift that enrich (WHAT)
What you feel for this hit (WHAT)
Summertime type script
Above the mind of the stiff
Fantazmic bliss.
Come to find it exists (BUT)
(WHAT)
(WHAT)
(WHAT)
(WHAT)
Fantazmic bliss.
Come to find it exists (BUT but but but — echo out)

Songtekstvertaling

Het is fantastisch met onze broek uitgezakt
Tot de kist Leeft met de planten magie
Hou je vast in deze ballade.
Dit patroon wordt afgeluisterd door een oude jazz hit.
Orgasmisch op een meer rap tip
Als Ik spuug betekent dat raw dog geen profylactica
Wikkel lullen, spuugstromen van zuur
Stack chips spelen Madden lachen met Ak bitch!
Ik hoop maar dat ze m ' n geld hebben als ik rap fly.
Op uw locatie kan het feest doorgaan.
De manier waarop mijn muziek zich vermengt met herinneringen je verleiden
Onopvallende tactieken zonder oefening
Noem me Akrobatik want mijn lyrische backflips
Wees verbluffend blanke jongens en smeer de zwarte kuikens
Vrede voor Mr. Lif we laten het vet vallen
Niggas blaast deze 4e P We FANTAZMIC!
Yo wie het is als we spugen (wat)
Wat we leven in uw broek (wat)
Met een geschenk dat verrijkt (wat)
Wat je voelt voor deze hit (wat)
Summertime type script
Boven de geest van de stijve
Fantastisch geluk.
Kom erachter dat het bestaat (maar)
Yo wie het is als we spugen (wat)
Wat we leven in uw broek (wat)
Met een geschenk dat verrijkt (wat)
Wat je voelt voor deze hit (wat)
Summertime type script
Boven de geest van de stijve
Fantastisch geluk.
Kom erachter dat het bestaat (maar)
Bovenste plank daar leg je mijn vinyl
Gelukkig op straat, alsof je een eindexamen haalde.
Afkoelen in je slaapzaal als het liedje komt
Puffend op sterke shit, terugspoelen tussen bong hits.
Honeydip schud het tot je string draait
Met het psychedelische relikwie kun je meezingen.
Vraag me wat ik deed toen ik de Bronx kid bezocht.
Aangesloten met P op een spoor en recht gestampt.
Verloren in mantra 's constante contra' s mama ' s goners
In een omloopbaan die vaak stront roept.
De kracht van bewuste nonesense common ' s botsing met karma
Hoesten van kinderen die hoesten van geweldige spliffs
Verloren in sterrendom oogst martelaren kunstenaars
Hongerige narcisten geven ze geschenken.
Pompeuze ritmes en bewaakte handschoenen geweren en goden
De dierbare overleden kunstenaar die in deze
Yo wie het is als we spugen (wat)
Wat we leven in uw broek (wat)
Met een geschenk dat verrijkt (wat)
Wat je voelt voor deze hit (wat)
Summertime type script
Boven de geest van de stijve
Fantastisch geluk.
Kom erachter dat het bestaat (maar)
Variatie is het kruid van het leven, zeggen ze.
Dat is waarom ik zeg fuck soberheid 'minstens twee keer per dag
Punch, recht van de cactus.
In Nike dunks inhaleren wat Backwoods
Denk aan bloeiende bloemen.
In de boezem van het beest
Zonder Salomo (Samson strength))
Als ze komen schreeuwen
Rayz volgen in een vuurzee.
In een doolhof van bullet strays haze en Hummer jeeps
Spelers en zomerfreaks
Beats so lovely streets so guttery
Zijn het de clubs die we verscheuren? of de andere emee ' s
Naar wiens muziek ik alleen kan luisteren met oordopjes
Ik ben zo ' n "ja wat" type kerel die het hele jaar door knipt als mijn baard
pluche
Met een propellerhead hoed de nieuwe zwarte ' s Bourgondië fantastische bastaard zaligheid rijk
inwendig
Wie is het als we spugen?)
Wat we leven in uw broek (wat)
Met een geschenk dat verrijkt (wat)
Wat je voelt voor deze hit (wat)
Summertime type script
Boven de geest van de stijve
Fantastisch geluk.
Kom erachter dat het bestaat (maar)
(WAT)
(WAT)
(WAT)
(WAT)
Fantastisch geluk.
Kom erachter dat het bestaat (maar maar-maar-echo uit)