32 Great Hymns Of Faith Performers — Guide Me O Thou Great Jehovah / He Leadeth Me songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Guide Me O Thou Great Jehovah / He Leadeth Me" van 32 Great Hymns Of Faith Performers.

Songteksten

guide me oh thy great jehovah lead me through this barren land.
i am weak but thou art mighty.
hold me with thy powerful hand…
bread of heaven, bread of heaven.
feed me till i want no more…(till i want no more) feed me till i want no more.
he leadeth me …
he leadeth me by his own hands he leadeth me…
his faithful follower i would be…
for by his hands he leadeth me…

Songtekstvertaling

leid me, O uw grote Jehova, leid me door dit dorre land.
ik ben zwak, maar jij bent machtig.
hou me vast met je krachtige hand.…
brood van de hemel, brood van de hemel.
geef me te eten tot ik niet meer wil...tot ik niet meer wil.
hij leidt mij. …
hij leidt mij door zijn eigen handen hij leidt mij…
zijn trouwe volgeling zou ik zijn…
want door zijn handen leidt hij mij…